Görme Engelliler

Tarihçe

OKULUN TARİHÇESİ

4000 metre kare olan okul arsası mahalle sakinlerinden Ahmet Ayser isimli bir vatandaş tarafından bağışlanmıştır.Okul yapılması için mahallece okul ve camii yaptırma derneği kurulmuştur.

başılk

OKULUN TARİHÇESİ

4000 metre kare olan okul arsası mahalle sakinlerinden Ahmet Ayser isimli bir vatandaş tarafından bağışlanmıştır.Okul yapılması için mahallece okul ve camii yaptırma derneği kurulmuştur.Fahri başkanlığına zamanın kaymakamı Nihat Bor,dernek başkanlığına Mestan Kan, üyeler Hüseyin Toker, Hasan Ertal, Mehmet Cengiz, Selahattin Demiral, İsmail Sevgili, Mehmet Pazarlı, Mustafa İzanlı, Osman Cinger, Ali Başarır, İsmail İzdaş, Mehmet Güzel ve Ali Öncel seçilmişlerdir.Yardım şekli;(maddi ve manevi) Taş, kum, kireç mahallece ve dernekçe temin edildi.Köy köy, mahalle mahalle dolaşılarak deve pehlivan güreşi tertiplemek için imkanlar sağlanmıştır.Devlet 30 000 tl, Orman Dairesi binanın kerestesini, Aydın Valililiği 8 000 tl, Sümerbank Basma Fabrikası 10 000 tl Nazilli Belediyesi 10 000 tl, Nazilli Ticaret Odası 10 000 tl Türk Hava Kurumu 2 000 tl, Volkan ltd 10 ton kömür yardımında bulunmuşlardır.Okul binasının temeli 10.03.1959 yılında atılmış ve 01.10.1959 tarihi gibi kısa bir zamnda tamamlanarak öğretime açılmıştır.Açılış töreninde halk Aydın Valisi, Aydın Milletvekilleri, Nazilli Kaymakamı, Belediye Başkanı, Dernek Üyeleri, Resmi kurum temsilcileri bulunmuşlardır. Eski okulun yetersiz kalması sonucunda yapılan binanın yanına 1989-1990 öğretim yılında 5 derslikli ek bina yapılmıştır. Eski binanın kullanılmayacak kadar eskimesi, demode olması, normal ve çağdaş eğitim ve öğretime cevap veremeyecek duruma gelemsi nedeniyle yeni okul binasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuş.1995 Haziran ayında Devlet tarafından 4 katlı yeni okul binasının temeli atılmış ve 2006 mart ayında çift öğretimden normal öğretime geçilerek yeni okul binası eğitim ve öğretime açılmıştır.Yeni okulun eğitim ve öğretime açılması törenine halk, Aydın Millet Vekilleri, Nazilli Kaymakamı, Nazilli Belediye Başkanı, Siyasi Parti temsilcileri, Kurum Amirleri katılmışlardır. OKULUN ADI Aydın ili Encümen kararıyla ‘’Adnan Menderes İlk Okulu’’ adını almıştır.Okulda öğretim üyesi olarak baş öğretmen vekili Hüseyin Toker, öğretmenler Zeki Engeç, Turgut Yıldırım, Rıza Öz, Mefkure Engeç, Muzaffer Yücel Işık ve Halil Çetiner görev almışlardır. 27 Mayıs 1960’da Türkiye’de yapılan askeri ihtilal sonunda okulun adı Vilayet Encümen Kararıyla ‘’ 27 Mayıs İlk Okulu’’adını almıştır.Daha sonra Mahalle muhtarının öncülüğünde ve halkın isteği belirtilerek yapılan müracaat sonucu Aydın ili Encümen kararı ile okulun adı mahallenin adı olan ’’Çapahasan İlkokulu’’olarak değiştirilmiştir.Daha sonraki yıllarda ilkokulların 8 yıllık eğitim ve öğretime geçmesi ile okulun adı’’Çapahasan İlköğretim Okulu’’olarak adlandırılmıştır.

OKULUN BULUNDUĞU SEMT

Okulumuz şehir merkezinin güneydoğusunda Çapahasan, Dumlupınar, Şirinevler mahallelerinin birleştiği ve Beşeylül caddesinin doğusundadır.Okulun civarında dikkat çeken 2 nolu sağlık ocağı, türbe, Ağa camisi, Eskiyeni camisi, Hacı İsmail camisi, okulun güneyinde havuzlu bir park vardır.Okula Çapahasan, Dumlupınar, Şirinevler, Karaçay,Sümer mahallerinde öğrenciler gelmektedir.Okulun eğitim alanı bölgesinde başka okullara çok sayıda öğrenci gitmektedir.

ESKİ OKUL BİNASI

başılkOkul dikdörtgenler prizması biçiminde olup, boyu 75 metre eni 10 metredir.Önünde 60 cm yüksekliğinde taştan yapılmış ve iki kaplı duvar ile çevrilidir.Okul bahçesinin duvar dipleri ağaç ve çiçeklerle donatılmış.Okul bahçesinde kız ve erkeklere ait tuvaletler mevcuttur.Okulun bahçesinde voleybol ve basketbol sahaları, salıncak, tahterevalli mevcuttur.Cumhuriyetin 50.yılında dikilen Atatürk’e ait bir büst ve çiçeklik vardır.Okul bahçesinde turunç,okaliptüs,sedir,limon ağaçları vardır.Okul binasında büyük bir koridor,müdür odası,müdür yardımcısı odası,öğretmen odası, kütüphane,7 adet derslik vardır.Ayrıca okul bahçesinin güneyinde 1989-1990 yılında açılan 5 derslikli bir bina mevcuttur.Okulun bahçesinin kuzeydoğusunda bulunan ve eskiden lojman olan binasında anasınıfı ve kantin mevcuttu.Okulun kuzeyinde ise eski barakalardan oluşan laboratuar ve spor odası vardı.Okulun güney doğusunda ise odunluk bulunmaktaydı. Okul 1989-1990 öğretim yılında normal öğretime başladı ve 1994-1995 yılında çift öğretim oldu.

YENİ OKUL BİNASI VE BÖLÜMLERİ

başılkOkulumuz 2006-2007 öğretim yılında normal öğretimini sürdürürken yeni yapılan okul binasının faaliyete girmesiyle 2006 mart ayında yeni binasına taşınıp normal eğitim ve öğretime geçmiştir.Okulun çevre duvarı 2008 yılında belediye tarafından yaptırılmış ve bir giriş kapısı bulunmaktadır. Okul bahçesi asfalt olup bahçede voleybol sahası,barfiks, hentbol sahası vardır.Yeni okul binası 4 kattan oluşup merkezi sistem ile ısıtılmaktadır.Okul binası 4 Katlı merkezi katı yakıt ısıtmalı öğrenci ve öğretmen çıkış kapısı ayrı olan betonarme ses ve ısı yalıtımlı depreme dayanıklı ve kazık temel esasına göre yapılmış bir yapıdır. Öğretmen giriş kapısı ısı kaybını önlemek amacı ile iki kapılıdır. İki kapı arasında nöbetçi masası ve duvarda okul onur panosu vardır.Zemin katta 1. sınıflar, ana sınıfı, teknoloji ile donanımlı toplantı ve tiyatro salonu vardır. 1.Katta müdür ve müdür yardımcısı odaları, 2. 3.sınıflar, laboratuar, personel tuvaletleri ve duş mevcuttur. 2.Katta öğretmen odası, ders araç-gereçleri odası, kütüphane, 4.5. ve 6. sınıflar öğrenci tuvaletleri, duş bulunmaktadır.3.Katta 7. ve 8. sınıflar, hizmetli odası, Bileşim teknolojileri sınıfı, Sosyal Bilgiler sınıfı, Okul Formatör öğretmeni
rehberlik odası, okul arşiv malzeme deposu,duş ve tuvaletler vardır.Ek okul binasında ise kantin, spor odası, ve kantin dinlenme salonu mevcuttur.Okulda ikisi mahaleli olmak üzere 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 10 birinci kademe, 9 ikinci kademe öğretmeni ve 1 hizmetli personeli vardır. Ayrıca bazı derslere dışarıdan gelen öğretmenler mevcuttur.Okul Aile Birliği tarafından bir hizmetli çalıştırılmaktadır. Okulun bir 

başılk

öğretmeni mahalle sakinlerindendir.
OKULDA BULUNAN SOSYAL KULÜP VE FAALİYETLER

Okulumuzda İzcilik, Sivil Savunma, Kültür ve Edebiyat, Bilim ve Teknoloji; Gezi Tanıtım ve Turizm, Sosyal Dayanışma, Spor, Sağlıklı Beslenme ve Temizlik,Müzik ve Folklor, Fotoğrafçılık Kulüpleri kurulmuştur.İzcilik faaliyeti 1999 tarihinde beri sürdürülmekte olup son iki yıldır okul izcileri Didim-Akbük mahali yaz kampına katılmaktadır. Halk oyunları ve folklor ekipleri kurs çalışmaları yapılmaktadır. Okul, ilçe, il düzeyinde düzenlenen spor yarışmalarına okulumuz öğrencileri katılmaktadır.

MAHALLENİN ADI VE SEMTİ

Mahalle şehir merkezinin güney doğusunda olup, Nazilli’nin en eski ve en büyük ve son yıllarda göç alan yerli halkı çoğunlukta olan mahallesidir.Mahallenin adı; Çapahasan’dır.Bu ismi yıllar önce Hasan adında dayı başı tabir edilen ve burada bulunan herkesin sevgi ve saygısını kazanan,herkesin ondan memnun olduğu, çiftçilere çapa işleriyle uğraşan ameleleri temin eden halk arasında çapacı Hasan diye söylenen şahıstan almaktadır.Bu söylem söylene söylene mahallenin adı olan Çapahasan olarak şekillenmiştir.

MAHALLENİN ÖNEMLİ SEMTLERİ

Çakırali Kahvesi, Hatiplik, Ortalan, Cinlikavak, Eskiyeni’dir.Mahalle Sümer, Şirinevler, Muammer Aksoy mahalleriyle komşudur.En önemli caddesi 5 Eylül caddesidir.Mahallede ulaşım şehir içi minibüsleriyle yapılmaktadır. KONUT DURUMU Mahallenin en eski evleri kerpiçten yapılmıştır.Daha sonra ahşap ve kagir evler,son yıllarda ise betonarme evler yapılmaktadır.Evler bir, iki, üç nadiren dört katlı ve genel olarak küçükte olsa bahçelidir. SOSYAL DURUM Mahallenin bugünkü nüfusu eskiye göre çok artmıştır.Bu nüfusun çoğu yerli halk diğerleri ise göç sonucu gelen halktan oluşmaktadır. Mahalle halkı gelenek ve göreneklerine bağlıdır, sosyal dayanışma vardır ama eskiye göre azalmıştır. Mahallede hiçbir sosyal tesis bulunmamaktadır.

EKONOMİK DURUMU

Mahallemiz çiftçi ve işçi toplumundan meydana gelmiştir.Mahallenin tarlaları 4 ana guruptan toplanmıştır;Dedebaşı, Cinlikavak, Yazırlı köprüsü, Azmakbaşı’dır. Mahallemizde pamuk, mısır, hububat, yonca, sebze, portakal, limon gibi ürünler yetiştirilmektedir. Son yıllarda pamuk üretimi çok azalmıştır. Mahallede Sümer basma sanayi fabrikasından emekli olan çok sayıda emekli bulunmaktadır. Bu fabrikanın kapanması ile mahalledeki sosyal ve ekonomik hareketlilik azalmış ve eskiye göre yok olmuştur. Son yıllarda seracılık ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktdır. Buradaki çiftçilere Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü, Sahil Sulama, Çiftçi Mallarını Koruma Derneği, Tariş Tarım Kooperatifi destek ve katkı vermektedir. Pamuk Araştırma Enstitüsü çiftçiye kaliteli ilaçlanmış tohum sağlamaktadır.Ayrıca çiftçiyi bilinçlendirmek verimli ve yüksek kaliteli yeni pamuk türleri geliştirip yetiştirmek için denemeler yapmaktadır.Mahallede halkın ihtiyaçlarına yönelik olarak berber, fırın, bakkal kahvehaneler bulunmaktadır. Atölye vb üretim tesisleri bulunmamaktadır.

 

MAHALLENİN TURİSTLİK YERLERİ

 

Mahallede bulunan belli başlı turistlik yerler yoktur.Çapahasan camisinin mazisi 150 yıllıktır. Tarihi bilinmeyen bir türbe vardır.

KÜLTÜR DURUMU

Mahalle Cumhuriyetten önce okur yazar bakımından çok düşük durumdaymış. Son yıllarda okuma yazma oranı hızla yükselmektedir.Bu mahallede yetişen doktor, mühendis, öğretmen, avukat, hakim, savcı, işveren vb sayısı hızla artmaktadır. Ancak Nazilli’nin bazı mahallelerine göre eğitim ve öğretime verilen değer hızla artmasına rağmen yeterli değildir. Yeni okul binasının yapılması ile okulda daha kaliteli ve verimli bir eğitim öğretim çalışması yapılmaktadır. Mahallede eğlence yerleri olarak kahvehaneler bulunmaktadır. Erkekler bu kahvelerde boş zamanlarında oyun oynamakta vakit geçirmektedirler. Düğün ve cemiyet toplantılarına önem verilmektedir. Bayanların en önemli eğlence yeri, zamanı bu cemiyet ve düğünlerdir.Düğün ve cemiyetler okul bahçesi, mahalle arasında veya diğer mahallerde bulunan salonlarda yapılmaktadır.

KAYNAKLAR

1-Okul onur resim ve levhası.

2-Mahallede uzun zaman muhtarlık yapan Mustafa İzanlı yeni muhtar.

3-Okul Aile başkanı.

4-Mahalle halkı.

5-Gani Dikmen ve Bedriye Acad’ın yazmış olduğu Nazilli adlı eser.

6-Bu okulda görev yapmış emekli öğretmenler.

7-Bu okulda mezun olmuş öğrenciler.

HAZIRLAYAN: Kazım TOKTAŞ

1/A Sınıf öğretmeni