Görme Engelliler

ÇAPAHASAN İÖO´ DAN BİR BAŞARI HABERİ DAHA.

 

 

OKULUMUZUN TEMİZLİĞİ BELGELENDİ.

Bilindiği gibi Beyaz Bayrak almaya hak kazanmış okullarda daha sonra yapılan izleme amaçlı  denetimlerde, belirlenen kriterleri artık karşılamadığı tespit edilen okulların “Bayrak ve Berat”ı denetim komisyonu tarafından iptal edilerek geri alınıyor. Okulumuz denetimlerden yeterli puan alarak iki yıldır sahip olduğu Beyaz Bayrak sertifikası elinde bulundurmaya devam ediyor.

OKULbaşlıkUMUZUN TEMİZLİĞİ BELGELENDİ.

Bilindiği gibi Beyaz Bayrak almaya hak kazanmış okullarda daha sonra yapılan izleme amaçlı denetimlerde, belirlenen kriterleri artık karşılamadığı tespit edilen okulların “Bayrak ve Berat”ı denetim komisyonu tarafından iptal edilerek geri alınıyor. Okulumuz denetimlerden yeterli puan alarak iki yıldır sahip olduğu Beyaz Bayrak sertifikası elinde bulundurmaya devam ediyor.ÇAPAHASAN İÖO´ DAN BİR BAŞARI HABERİ DAHA.

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirildi. Nazilli´de Beyaz Bayrak sahibi sadece iki okul bulunduğunu belirten okul müdürümüz Sercan BÜZGÜLÜ törende yaptığı konuşma söyle devam etti:

´´Okulumuz şu anda burada, bulunan yöneticilerimizin istek ve organizesi ile 2007 Mart ayında bitirildi.Bizler penceresinde ıslıklar çalan,yağmur yağdığı zaman koridorlarında şemsiye ile gezilen pejmurde bir eğitim ortamından bu günlere geldik.

Yeni binamızda Okulumuzu bulunduğu bölgede en iyi duruma getirmek için komisyonlar ve kurullar oluşturarak Toplam Kalite Yönetimini uygulamaya başladık. Çalışmalarımızın sonuçlarını akademik,sosyal ve kültürel faaliyetlerde almaya başladık.Geçen yıl  OKS sonuçlarıyla 8 sınıf öğrencilerimizin % 85’ini bu yılda yine mezun etiğimiz öğrencilerimizin % 90’nını SBS sonuçlarıyla seçkin orta öğretim kurumlarına yerleştirdik.İlçe çapında katıldığımız kültürel yarışmaların tamamından dereceler elde ederek çıktık.Yine geçen yıl  Ulusal çapta bir yarışma olan Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi  yarışmasında önce İl Birincisi,daha sonrada Türkiye birinciliğini elde ederek Türkiye’nin en çevreci okulu unvanını aldık.Tabiki bu başarılar okulumuza olan ilgiyi de artırdı.Bu yıl Haziran ayında okulumuzun eğitim bölgesinde birinci sınıfa kayıt yaptıracak 50 öğrencimiz varken, eğitim bölgemiz dışında ikamet eden vatandaşlarımız çocuklarını okulumuzda okutmak için ikametlerini okulumuz bölgesine aldılar ve elli olan sayımız atmışa çıktı.
Eksikliklerimiz tabiki var.Sınıf mevcudu 25 ile 30 arasında gezen sınıflara 15 bilgisayarlık teknolji sınıfı yetmemektedir.Ana binamızın her iki yanında bulunan binaları restore ettirerek eğitime kazandırmayı planlamaktayız.Ancak okul bütçemiz yeterli gelmemektedir.Sayın Belediye Başkanımızdan da tüm personel ve Öğrenciler olarak isteğimiz okulumuza bir kütüphane kazandırmasıdır.

Sayın Misafirlerimiz Tüm personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte uğraşlarımızdan biride bize  teslim edilen binamızı iyi bir şekilde korumak oldu.Her şeyden önce temizliğine önem verdik.Bu gayret ve çalışmamız bizim ayriyeten Beyaz Bayrak ile ödüllendirilmemize vesile oldu.Ben burada sizlerin huzurunda  arkadaşlarımın ve öğrencilerimin bu konudaki hassasiyetlerine  ve titizliklerine teşekkür ediyorum.

Sayın Misafirlerimiz , bölgenin parlayan yeni yıldızı okulumuz, Atatürk İlke ve düşünce sistemini özümseyen ,Türk Milli Eğitiminin esaslarını benimseyen , çağdaş anlayışla gelecekte daha üstün başarılar elde edecektir.Sizlere tekrar hoş geldiniz der saygılarımı sunuyorum.´´

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından başlatılan projeyle, okulların temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturulması, yeterli ve kaliteli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilerek toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçlanıyor.Bu çerçevede temizlik ve hijyen açısından belirli kriterlere sahip olup, okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda gayret gösteren ilköğretim okulları ´´Beyaz Bayrak´´ ve sertifikayla ödüllendirilecek.

Beyaz BayrakBeyaz BayrakBeyaz Bayrak

100 ÜZERİNDEN 90 ALANA BEYAZ BAYRAK


Söz konusu formda okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılacak. İki bakanlığın yetkililerince denetlenen okullarda, yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde puan alan okullara, sağlık ve temizliği simgeleyen beyaz bayrak ve sertifika verilecek. Bu belge 2 yıl süreyle geçerliliğini korurken, kontroller bu süre içinde devam edecek.Başvuru yapan okullar, Sağlık Bakanlığı Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü ile il milli eğitim müdürlüklerinden 2´şer yetkiliden oluşan ekip tarafından forma göre denetlenecek.

NEDİR?

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, temizlik açısından 100 üzerinden 90 alan ilköğretim okullarına beyaz bayrak verilmektedir.

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, temizlik açısından 100 üzerinden 90 alan ilköğretim okullarına beyaz bayrak verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplum sağlığını koruma ve geliştirme, yaşam kalitesini yükseltme, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmenin, kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevleri arasında olduğu vurgulanmıştır. Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği toplum sağlığını koruma ve geliştirmenin bakanlığı asli görevlerinden olduğunu kaydeden yetkililer, bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, ilköğretim okullarının belli kriterler esas alınarak denetlenmesinin öngörüldüğünü kaydetmişlerdir.

Proje kapsamında, çocukların ruh ve beden sağlığının korunması amacıyla ilköğretim okullarına yönelik hijyen kurallarının belirleneceği ´´Okul Sağlığı Denetleme Formu´´ hazırlanmıştır.

Buna göre, okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır.

Bu çerçevede iki Bakanlığın yetkililerince denetlenen okullarda, yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde puan alan okullara, sağlık ve temizliği simgeleyen beyaz bayrak ve sertifika verilecek. Bu belge 2 yıl süreyle geçerliliğini olacak, kontroller de bu süre içinde devam edecektir.

BEYAZ BAYRAK İŞ AKIŞI

1-Konunun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile okullara   “Okul Sağlığı Denetim Formu” (EK:1) ve “Başvuru Formu” (EK:2) ile birlikte duyurulması,

2- Başvuruların “Beyaz Bayrak Denetim Formu”ndaki bilgiler dikkate alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılması,

3-Başvuru yapan okulların, Gıda ve Çevre Kontrol hizmetlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü veya personeli ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden  iki yetkilinin katılımı ile oluşturulacak denetim ekibi tarafından denetim formuna göre denetlenmesi ve denetim raporunun düzenlenmesi,

4-Yapılan denetim sonucunda 100 puan üzerinden  90 ve üzeri puan alan okulların denetim raporları ile başvuru belgelerinin birer nüshasının  “Sertifika” düzenlemek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi,

5-Bakanlığımızca “Beyaz Bayrak Sertifikası” (EK:3) hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi,

6- İl Sağlık Müdürlüğünce İl imkanlarından yararlanarak söz konusu okullara okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen “Beyaz Bayrak” (EK:4) ve “Prinç Levha”  (EK:5) hazırlanması,

7-Bakanlığımızca düzenlenen sertifika ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanacak olan  “Beyaz Bayrak” ve “Prinç Levha”nın İl Sağlık Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından söz konusu okullara takılması,

8-Düzenlenen sertifikanın iki yıl geçerli olması, 

9-Bakanlığımızca “Beyaz Bayrak” verilen okulların listesinin 2 aylık periyotlarla Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi.

DENETİM KRİTERLERİ VE PUANLAMA

A. OKUL ÇEVRESİ
1. Bahçenin etrafı çevrilidir. 1 puan
2. Okul çevresinde kontaminasyona yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlı canlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar yoktur. 2 puan
3. Bahçede çöp kovaları ve tüm çöplerin toplandığı sistem vardır. 1 puan
4. Bahçe temizdir. 1 puan
5. Bina dış görünümü bakımlıdır. (boya, bakımı) 1 puan
6. Bahçe zemini düzgün, kazaya neden olabilecek etkenlerden arındırılmıştır(çukurlar, su birikintileri, kanalizasyon) 1 puan

 B. OKUL İÇİ (Koridor)
1. Koridorlar temiz ve düzenlidir. 1 puan
2. Kapaklı çöp kovaları vardır. 1 puan
3. Koridorlar boyalıdır. 1 puan
4. Az kullanılan alanlar temiz mi? (merdiven altı, çatı boşluğu ...) 2 puan

 C. SINIFLAR
1. Çöp kovası vardır, kapaklıdır. 2 puan
2. Sınıflardaki öğrenci sayısı 40 öğrenciden fazla değildir. 2 puan
3. Sınıflar uygun bir biçimde havalandırılmaktadır. 2 puan
4. Aydınlatma sistemi uygundur. 2 puan
5. Sınıfların günlük temizliği yapılmaktadır. 2 puan
6. Sınıflar temizdir. 2 puan
7. Sıralarda en fazla 2 öğrenci oturmaktadır. 1 puan

 Ç. İDARİ BİRİM, ÖĞRETMEN ODASI, KÜTÜPHANE, DİĞER
1. Çöp kovası vardır. 1 puan
2. Günlük temizliği yapılmaktadır. 1 puan
3. Temiz ve düzenlidir. 1 puan

D. ISITMA DURUMU
1. Kalorifer sistemi vardır. 1 puan
2. Kazan dairesinde emniyet tedbiri alınmıştır. 1 puan

E. SPOR SALONU, TİYATRO SALONU, ATÖLYELER LABORATUVARLAR, DİĞER
1.  Çöp kovaları vardır. 1 puan
2. Günlük temizlikleri yapılmaktadır. 1 puan
3. Temizdir. 1 puan

 
F.  REVİR
1. Reviri vardır. 1 puan
2. Yeterli malzemesi vardır. 1 puan
3. Revir yoktur, İlkyardım dolabı vardır. 1 puan
4. İlkyardım dolabında yeterli malzeme vardır. 2 puan
5. Öğrencinin sağlık hizmetlerine hızlı ve doğru bir biçimde erişimi sağlanmaktadır, düzenli sağlık taraması ve aşı yapılmaktadır. 2 puan

 G. KANTİN
1. Çalışanların portör muayeneleri düzenli yapılmaktadır. 4 puan
2.  Son kullanım tarihi geçmiş gıda maddesi yoktur. 3 puan
3. Temizlik ve hijyen kurallarına uyulmaktadır. 3 puan
4. Kullanılan malzemeler temizdir. 3 puan
5. Kullanılan gıdalar Tarım Bakanlığından onaylıdır. 3 puan
6. Fiziki koşullar, havalandırma, aydınlatma yeterlidir. 2 puan
7. Lavabosu vardır. 1 puan
8. Duvarlar, zemin, tavan temiz ve bakımlıdır. 1 puan
9. Personelin giysisi temiz ve uygundur. 1 puan
10. Gıdalar uygun koşullarda saklanmaktadır. 3 puan

 H. TUVALETLER
1. Kız öğrenci tuvaletleri temizdir. 3 puan
2. Erkek öğrenci tuvaletleri temizdir. 3 puan
3. Öğretmen ve personel için tuvalet vardır ve temizdir. 1 puan
4. Her teneffüs sonrası günlük temizliği yapılmaktadır. 3 puan
5. Çöp kovaları vardır. 1 puan
6. Tuvaletler temizdir. 2 puan
7.  Sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu veya el kurutma makinesi vardır. 3 puan
8. Kanalizasyon sistemi uygundur. 3 puan
9. Su kesildiğinde kullanılacak sistem vardır. 2 puan

 I. İÇME SUYU
1. Şebeke suyu kullanılmaktadır. 2 puan
2. Deposu vardır. 2 puan
3. Depoların temizliği belirli periyotlarda yapılmaktadır. 3 puan
4. Depolar temizdir. 2 puan

 İ.DİĞER
1. Temizlik personeli yeterlidir. 2 puan
2. Zararlılarla mücadele edilmektedir. 2 puan
3. Temizlik ekipmanları yeterlidir. 2 puan